Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Voorzichtig met bamboestokken

Veel tuinders gebruiken bamboestokken. Die zijn ideaal om planten te steunen of rekken mee te maken waar bonen tegenaan kunnen groeien.

 

Foto_Ruby_rood_oog

Toch is het gebruik van bamboe niet zonder gevaar. Het gebeurt helaas nog veel te vaak dat een tuinder bukt, daarbij de stok over het hoofd ziet en die stok in zijn of haar oog krijgt.

 

Om dit te voorkomen, zijn er speciale dopjes te koop, o.a. bij de firma Wiltfang. Je kunt natuurlijk ook zelf wat verzinnen. Kleine plastic flesjes op de stokken zijn prima als oogbeschermer te gebruiken.

Dat is nog milieuvriendelijk ook, want miljoenen van deze flesjes komen in de natuur terecht.

 

Verder is het af te raden om bamboestokken te breken. De kans op een (flinke) splinter in de hand is daarbij groot. Bamboe maakt weerhaakjes, dus zo’n splinter is er zonder chirurg niet meer uit te krijgen. Als bamboestokken kleiner gemaakt moeten worden, knip of zaag ze dan.

 

Op de foto: een van onze tuinders heeft helaas aan den lijve ondervonden wat het is om een stokje in het oog te krijgen. Gelukkig liep het goed af.

 

 

Site-onderhoud

Tuinschouw/keuring PDF Afdrukken E-mail

Schouwbeleid Schotertuin

 

In de praktijk blijkt dat tuinonderhoud een breed begrip is en dat helaas niet iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is er een schouwcommissie die bekijkt of het onderhoud wel gaat volgens de regels die in het tuinreglement staan. Een verwaarloosde tuin is geen leuk gezicht en bovendien hebben andere tuinders last van het overwaaiende (onkruid)zaad, de doorgroeiende wortels en de niet-begaanbare paden.

 

Het is uiteraard mogelijk dat u door omstandigheden niet in staat bent om voor uw tuin te zorgen. U blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Het is dus belangrijk om in zo'n geval iemand te zoeken die het onderhoud kan overnemen. Wanneer dit niet lukt dan kunt u dit aan de tuincommissie doorgeven. We proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

 

Hieronder leest u:

 1. Wanneer de dagen zijn waarop er geschouwd wordt
 2. Aan welke regels u moet voldoen
 3. Wat de procedure is als u zich niet aan de regels houdt.

 

1. De data waarop het schouwen plaatsvindt:

 

Vanaf 2018 wordt er elke drie weken geschouwd.

 

2. De criteria waarop we schouwen:

 

 • De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming.
 • Stokken en gewassen niet hoger dan 1.80 meter, anders worden zij verwijderd (als buren last van de hoge struiken hebben geldt een hoogte van 1.50 meter).
 • Erfafscheidingen (paden rondom de eigen tuin) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
 • Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 • Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats zetten.
 • Aardappelteelt is verboden wegens plantenziekte.
 • Klein tuinafval dat niet in de eigen tuin verwerkt kan worden, meenemen naar huis.
 • Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
 • Bij beëindiging dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.

 

3. Wat is de procedure als u zich niet aan de regels houdt?

Als iemand niet volgens de regels tuiniert, krijgt hij een eerste brief. Als de tuin daarna wel wordt opgeruimd, maar enige tijd later weer niet voldoet aan de regels, krijgt men een tweede brief en bij nogmaals verwaarlozen, de opzeggingsbrief. Men kan dus per jaar twee maal een brief krijgen dat de tuin niet voldoet aan de onderhoudsregels, bij een derde constatering dat de tuin niet aan de regels voldoet, wordt de tuin door de commissie opgezegd. Deze maatregel geldt ook voor de paden, die door de betreffende tuinder onderhouden dienen te worden.