Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Oh...dat onkruid!!

In het voorjaar kan je tuin, ondanks alle wateroverlast en vorst in de winter, toch vol met onkruid staan. Onkruid overleeft namelijk alles! Meestal wordt dit onkruid in delen aangepakt, soms uit tijdgebrek, soms ook om de rug wat te sparen en soms omdat we er domweg geen zin in hebben om "die hele lap grond" in een keer aan te pakken.

Dus we doen een deel, verlaten vervolgens heel tevreden het terrein met het idee over een tijdje weer een deel aan te pakken. En wat las ik laatst in het onvolprezen tijdschrift Kitchen Garden? "Denk nou niet dat je schoongemaakte stuk grond, als je terugkomt, nog steeds prachtig schoon op je ligt te wachten!" Helaas, ook in korte tijd slaat het onkruid weer ongenadig toe. Om deze teleurstelling te voorkomen, raadt KG aan om het schoongemaakte deel af te dekken. Het beste met een stuk zwart plastic. Aan de hoeken en de zijkanten vastzetten (bijvoorbeeld met stenen) om wegwaaien te voorkomen. Op deze manier blijft je schoongemaakte tuin schoon, althans.... wat langer!

Ruby  

Site-onderhoud

Tuinschouw/keuring PDF Afdrukken E-mail

Schouwbeleid Schotertuin

 

In de praktijk blijkt dat tuinonderhoud een breed begrip is en dat helaas niet iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is er een schouwcommissie die bekijkt of het onderhoud wel gaat volgens de regels die in het tuinreglement staan. Een verwaarloosde tuin is geen leuk gezicht en bovendien hebben andere tuinders last van het overwaaiende (onkruid)zaad, de doorgroeiende wortels en de niet-begaanbare paden.

 

Het is uiteraard mogelijk dat u door omstandigheden niet in staat bent om voor uw tuin te zorgen. U blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Het is dus belangrijk om in zo'n geval iemand te zoeken die het onderhoud kan overnemen. Wanneer dit niet lukt dan kunt u dit aan de tuincommissie doorgeven. We proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

 

Hieronder leest u:

 1. Wanneer de dagen zijn waarop er geschouwd wordt
 2. Aan welke regels u moet voldoen
 3. Wat de procedure is als u zich niet aan de regels houdt.

 

1. De data waarop het schouwen in 2016 plaatsvindt:

 

 

Alle tuinen

Tuinen die de eerste van de maand niet op orde waren

1 april

15 april

1 mei

15 mei

1 juni

15 juni

1 juli

15 juli

1 augustus

15 augustus

1 september

15 september

1 oktober

 

 2. De criteria waarop we schouwen:

 

 • De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming.
 • Stokken en gewassen niet hoger dan 1.80 meter, anders worden zij verwijderd.
 • Erfafscheidingen (paden rondom de eigen tuin) moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
 • Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 • Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats zetten.
 • Aardappelteelt is verboden wegens plantenziekte.
 • Klein tuinafval dat niet in de eigen tuin verwerkt kan worden, meenemen naar huis.
 • Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
 • Bij beëindiging dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.

 

3. Wat is de procedure als u zich niet aan de regels houdt?

Als iemand niet volgens de regels tuiniert, krijgt hij een eerste brief. Als de tuin daarna wel wordt opgeruimd, maar enige tijd later weer niet voldoet aan de regels, krijgt men een tweede brief en bij nogmaals verwaarlozen, de opzeggingsbrief. Men kan dus per jaar twee maal een brief krijgen dat de tuin niet voldoet aan de onderhoudsregels, bij een derde constatering dat de tuin niet aan de regels voldoet, wordt de tuin door de commissie opgezegd. Deze maatregel geldt ook voor de paden, die door de betreffende tuinder onderhouden dienen te worden.