Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

aalbessen snoeien

bessenstruik_snoeien

Twee jaar geleden plantte ik een paar jonge bessenstruiken op mijn tuintje. Ze groeiden goed. Erg goed. Zo langzamerhand mochten ze wel eens gesnoeid worden. Maar hoe pak je zoiets aan? Tips genoeg op het internet: tekeningen met streepjes door de getekende takken. Die lijken in niets op mijn struiken, dus vroeg ik mijn buurman-met-fraaie-bessenstruiken, Arnoud, of hij les wilde geven. Krystina, eigenares van een oude, en zo te zien nooit gesnoeide, bessenstruik wilde dit ook wel weten.  Afgelopen zaterdag, 26 maart, was het zo ver. Arnoud vertelde ons wat we precies met onze bessenstruiken moesten doen. De oude struik van Krystina werd flink uitgedund. Oude en dode takken werden tot vlak boven de grond afgeknipt en takken die door de kroon heen groeiden, moesten ook verdwijnen. Zo krijgt deze oude struik weer lucht en licht in de kroon en het plukken van de bessen gaat nu ook veel makkelijker.

Mijn jonge struikjes waren nog open genoeg, maar wel wat aan de hoge kant. Hier hoefden alleen de bovenste delen afgeknipt te worden. De hele snoeisessie was zo gepiept en we kunnen nu uitkijken naar een goed bessenseizoen.

Ruby

 

 

 

Site-onderhoud

Van Schooltuin naar Doetuin PDF Afdrukken E-mail

 

Een (foto)verslag van de eerste jaren Schotertuin

Door Hans Bronstring


Al in 1938 kreeg de Noorderhout / het Schoterbos de bestemming van stadspark.  De oorspronkelijke naam is nog terug te vinden in het Noorderhoutpad. Vanaf het begin was het de bedoeling dat het park allerlei functies ten behoeve van de recreatie van de bewoners in de omgeving kreeg.
Eén van die functies was schoolwerktuinen.
Op het terrein van de schoolwerktuinen werd een stenen gebouwtje neergezet voor de tuinman en het gereedschap. Naar verluid is het gebouwtje speciaal ontworpen door een bekend architect. Wie dat precies is geweest is mij (nog) niet bekend.


Aan de zuidkant van de het terrein van de schoolwerktuinen werd een posthuis Stadsbeheer gebouwd van “de Dienst De Hout, Plantsoenen, mitsgaders Begraafplaatsen”, later de afdeling Natuur en Landschap, van de gemeente. Destijds werkte deze dienst vanuit posthuizen in de delen van de stad. In het posthuis was de opzichter de baas en een aantal ploegen medewerkers werkten vanuit deze posthuizen. Het gereedschap stond in de posthuizen. Op dit moment is dit posthuis grotendeels in gebruik door “onze goede buur” Ecosol, een re-integratiebedrijf.

1

 

 

 

 

 

Hiernaast het oude posthuis, zoals het er nu uitziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de jaren tachtig liep de belangstelling voor schooltuintjes op het terrein in het Schoterbos, net als in de rest van Haarlem, terug. Onder de bezielende inspiratie van Joost Post, werkzaam bij de gemeente, werden ongebruikte delen van het terrein bestemd voor doe-tuinen. De bedoeling was dat ouderen de beschikking konden krijgen over een stukje grond ter grootte van een schooltuin. Grof gezegd: schooltuinen voor bejaarden (vergeef me de uitdrukking….).
Dit idee werd niet alleen in het Schoterbos gebruikt, maar op diverse andere plekken in de stad.

Van_S_naar_D_1a

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast de bedenker van de doe-tuinen in Haarlem: Joost Post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van het stukje grond ging onder de noemer “bruikleen” op jaarbasis.

Per seizoen kon het lapje grond tegen betaling “geleend” worden en aan het eind van het seizoen moest het “schoon” opgeleverd worden. In het winterseizoen werd het hele terrein door de gemeente geploegd en bemest. Daarna werden opnieuw tuintjes uitgezet en konden de schoolkinderen en ouderen weer een stukje ter beschikking krijgen. Vanaf 16-6-1993 waren doe-tuinen in het Schoterbos beschikbaar.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven: het huisje op het terrein van de schooltuinen en het bord dat aangeeft dat de tuinen vanaf 16-6-93 behalve voor jong ook voor oud bedoeld zijn. Het bord staat nu op het complex van de doe-tuinen.