Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Oh...dat onkruid!!

In het voorjaar kan je tuin, ondanks alle wateroverlast en vorst in de winter, toch vol met onkruid staan. Onkruid overleeft namelijk alles! Meestal wordt dit onkruid in delen aangepakt, soms uit tijdgebrek, soms ook om de rug wat te sparen en soms omdat we er domweg geen zin in hebben om "die hele lap grond" in een keer aan te pakken.

Dus we doen een deel, verlaten vervolgens heel tevreden het terrein met het idee over een tijdje weer een deel aan te pakken. En wat las ik laatst in het onvolprezen tijdschrift Kitchen Garden? "Denk nou niet dat je schoongemaakte stuk grond, als je terugkomt, nog steeds prachtig schoon op je ligt te wachten!" Helaas, ook in korte tijd slaat het onkruid weer ongenadig toe. Om deze teleurstelling te voorkomen, raadt KG aan om het schoongemaakte deel af te dekken. Het beste met een stuk zwart plastic. Aan de hoeken en de zijkanten vastzetten (bijvoorbeeld met stenen) om wegwaaien te voorkomen. Op deze manier blijft je schoongemaakte tuin schoon, althans.... wat langer!

Ruby  

Site-onderhoud

Van Schooltuin naar Doetuin PDF Afdrukken E-mail

 

Een (foto)verslag van de eerste jaren Schotertuin

Door Hans Bronstring


Al in 1938 kreeg de Noorderhout / het Schoterbos de bestemming van stadspark.  De oorspronkelijke naam is nog terug te vinden in het Noorderhoutpad. Vanaf het begin was het de bedoeling dat het park allerlei functies ten behoeve van de recreatie van de bewoners in de omgeving kreeg.
Eén van die functies was schoolwerktuinen.
Op het terrein van de schoolwerktuinen werd een stenen gebouwtje neergezet voor de tuinman en het gereedschap. Naar verluid is het gebouwtje speciaal ontworpen door een bekend architect. Wie dat precies is geweest is mij (nog) niet bekend.


Aan de zuidkant van de het terrein van de schoolwerktuinen werd een posthuis Stadsbeheer gebouwd van “de Dienst De Hout, Plantsoenen, mitsgaders Begraafplaatsen”, later de afdeling Natuur en Landschap, van de gemeente. Destijds werkte deze dienst vanuit posthuizen in de delen van de stad. In het posthuis was de opzichter de baas en een aantal ploegen medewerkers werkten vanuit deze posthuizen. Het gereedschap stond in de posthuizen. Op dit moment is dit posthuis grotendeels in gebruik door “onze goede buur” Ecosol, een re-integratiebedrijf.

1

 

 

 

 

 

Hiernaast het oude posthuis, zoals het er nu uitziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de jaren tachtig liep de belangstelling voor schooltuintjes op het terrein in het Schoterbos, net als in de rest van Haarlem, terug. Onder de bezielende inspiratie van Joost Post, werkzaam bij de gemeente, werden ongebruikte delen van het terrein bestemd voor doe-tuinen. De bedoeling was dat ouderen de beschikking konden krijgen over een stukje grond ter grootte van een schooltuin. Grof gezegd: schooltuinen voor bejaarden (vergeef me de uitdrukking….).
Dit idee werd niet alleen in het Schoterbos gebruikt, maar op diverse andere plekken in de stad.

Van_S_naar_D_1a

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast de bedenker van de doe-tuinen in Haarlem: Joost Post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van het stukje grond ging onder de noemer “bruikleen” op jaarbasis.

Per seizoen kon het lapje grond tegen betaling “geleend” worden en aan het eind van het seizoen moest het “schoon” opgeleverd worden. In het winterseizoen werd het hele terrein door de gemeente geploegd en bemest. Daarna werden opnieuw tuintjes uitgezet en konden de schoolkinderen en ouderen weer een stukje ter beschikking krijgen. Vanaf 16-6-1993 waren doe-tuinen in het Schoterbos beschikbaar.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven: het huisje op het terrein van de schooltuinen en het bord dat aangeeft dat de tuinen vanaf 16-6-93 behalve voor jong ook voor oud bedoeld zijn. Het bord staat nu op het complex van de doe-tuinen.