Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Griep/hoestrecept

SNAG-0005_PCGERARD_-_Gerardhoning

 

Ik heb een heel goed griep/hoestrecept, heb het zelf net uitgeprobeerd en ik ben er razend enthousiast over. Ik heb het van Jannie Peters, de kruidendame van kasteel Baexem. Degenen die mee waren op tuinenreis, hebben dit recept al voorgelezen gekregen in de bus.

 

Lees meer...

Site-onderhoud

Welkom bij Schotertuin PDF Afdrukken E-mail

De Schotertuin is één van de doe-tuinen in Haarlem, onderdeel uitmakend van Stichting Doe-Tuinen Haarlem en heeft een tuincommissie die de dagelijkse gang van zaken coördineert en regelt.

Het project "Schotertuin" is in zijn geheel een vrijwilligersproject. De tuincommissie bestaat uit vrijwilligers.

Maar ook alle deelnemers worden verondersteld als vrijwilligers te werk te gaan. Dat betekent dat we met zijn allen de Schotertuin onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren.

Heeft u vragen? We zijn bereikbaar via info 'apestaartje' schotertuin punt nl. 

 

De tuincommissie bestaat uit een aantal actieve leden, waarbij de werkzaamheden als volgt zijn verdeeld:

  1. Voorzitter: Marcel Oud
  2. Penningmeester/ledenadministratie & contributies: Marjoke van Werkhoven
  3. Secretaris: vacant

De tuincommissie is verder met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doetuinen Haarlem.

De leden van de tuincommissie hebben verschillende aandachtsgebieden onderling verdeeld. Dat zijn o.a. de communicatie, de schouw, het uitgeven van tuinen aan nieuwe deelnemers, enz.

Diverse leden van de tuincommissie zijn contactpersoon voor een werkteam.

 

Er  zijn zeven werkteams  met een contactpersoon in de  tuincommissie:

1. Activiteitenteam

Contactpersoon: Ellen Maurits

Opdracht: catering en versiering bij jaaropening en jaarafsluiting, lief en leed, aanvulling keuken.

2. Team borderonderhoud

Contactpersoon: Mw. Brunsting en Anke van der Voorn

Opdracht: onderhoud border langs het hek bij de entree van het terrein rechts, inclusief terreintje fietsenstalling

3. Maaiteam

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud ven het gras en de greppels, inclusief het terrein langs het hekwerk aan de kant van Ecosol

4. Team onderhoud handgereedschap

Contactpersoon: Peter Buysman

Opdracht: onderhoud en reparatie van het handgereedschap in het Tuintjeshuis

5. Team keuken en wc.

Contactpersoon: Ans Timmerman

Opdracht: de keuken en de wc schoonhouden. Aanvullen van materialen.

6. Team schoonhouden Tuintjeshuis

Contactpersoon: Thea Kaandorp

Opdracht: het tuintjeshuis en het terrein rondom het tuintjeshuis (incl. zandbak) netjes houden

7. Team pompen en waterbakken

Contactpersoon: Hans Bronstring

Opdracht: onderhoud van de pompen en schoonhouden van de waterbakken onder de pompen.

 

WIE ZIJN WE ?

 
Sommige deelnemers, niet iedereen natuurlijk, denken dat wij van de gemeente Haarlem zijn.

Het project "doe-tuinen" is wel oorspronkelijk een gemeentelijk project.

De onafhankelijke Stichting Doe-Tuinen Haarlem is verantwoordelijk voor het beheer van alle Doetuinen in Haarlem (www.doetuinenhaarlem.nl).

Onze tuincommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de Schotertuin. Wij beheren de Schotertuin dus als onderdeel van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem..
We ontvangen geen subsidie van de gemeente en we worden ook niet betaald door de gemeente…

We zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die het mogelijk maken dat 180 mensen gezellig hun hobby kunnen uitoefenen op de Schotertuin. Dit doen we al vanaf 2005.

 

WAT VRAGEN WE VAN DE DEELNEMENDE SCHOTERTUINDERS ?

  1. Contributie per jaar  €25: we houden opzettelijk het bedrag laag, zodat iedereen kan tuinieren
  2. Meehelpen aan algemeen onderhoud. Dat kan door lid te zijn van een werkteam of te reageren op oproepen van de tuincommissie voor specifieke klussen.
  3. Het respecteren van het Tuinreglement: onderhoud uw eigen tuin goed en regelmatig
  4. Als het even kan: meedoen met de tuincommissie: we vergaderen 10x per jaar en we doen veel voor de Schotertuin…


Tot ziens op de Schotertuin, in het Schoterbos, vlak bij de Schoterhof !


Met vriendelijke groet,

 

Tuincommissie Schotertuin